Huursubsidie

De tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie) ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Ook als u verhuist van een private huurwoning naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kan u de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen. Er zijn wel strenge voorwaarden wat betreft inkomen, eigendom en woning (zowel de huidige als de toekomstige). De subsidie bestaat uit twee delen:

  • eenmalige tussenkomst in de verhuiskosten (installatiepremie);
  • tijdelijke tussenkomst in de huurprijs (huursubsidie)