Huurwetgeving

Sinds juli 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de private huurwetgeving: niet alleen voor de huur van een woning-hoofdverblijfplaats, maar ook voor de huur van tweede verblijfplaatsen, vakantieverblijven, studentenkamers...

De brochure van de FOD Justitie over de huurwetgeving geeft een degelijke toelichting bij de bestaande regelgeving over het verhuren van een woning. 

De reglementering over het verhuren van private woningen is deel van:

  • De regels over de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder (Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2);
  • De regels over de minimale vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid waaraan een woning die wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats moet voldoen (Koninklijk Besluit van 8 juli 1997);
  • Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 11bis van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek.