Belastingvermindering dakisolatie

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een belastingvermindering krijgen voor uitgaven (materiaal plus plaatsing) die u doet voor dakisolatie. De belastingvermindering bedraagt 30% van het factuurbedrag. Er geldt wel een maximumbedrag.

Deze belastingvermindering wordt vanaf 2017 afgeschaft. Er is wel een overgangsmaatregel: u kunt nog een belastingvermindering krijgen voor werken in 2017 als u voldoet aan bepaalde voorwaarden (zie Voorwaarden). De overgangsmaatregel moet nog definitief worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit zal waarschijnlijk eind december 2016 gebeuren.

Voorwaarden bij een betalingsdatum van de factuur tot eind 2016

  • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio) waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder bent. Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont. 
  • Uw woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
  • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer.
  • Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.

Bijkomende voorwaarden overgangsmaatregel betalingsdatum eind 2017

Bij een betalingsdatum van de factuur tot eind 2017 is er alleen een belastingvermindering mogelijk als u ook aan de 4 onderstaande voorwaarden voldoet.

  • U moet een aannemingsovereenkomst gesloten hebben uiterlijk op 31 december 2016(een gehandtekende bestelbon of een schriftelijke bevestiging van een offerte geldt als bewijs). 
  • U moet een voorschot gestort hebben uiterlijk op 31 december 2016 (het bedrag van het voorschot is overeen te komen met de aannemer, er is geen minimumbedrag)
  • U moet de facturen betaald hebben uiterlijk op 31 december 2017.
  • Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 4,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.

Bedrag

Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden (en dus niet de factuurdatum).De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuurmaar is beperkt tot een maximumbedrag. Voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017) en  inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) bedraagt de vermindering 30% van de betaalde factuur met een maximum van 3.070 euro per woning. Als u het maximumbedrag bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

Meer informatie

FOD Financiën
Vrijhavenstraat 1
8400 Oostende