Belastingvermindering renovatielening

Wat is de renovatielening?

Een mama en papa-lening is een lening aan een familielid of een vriend. De lening moet aan verschillende voorwaarden voldoen:

 • Zowel de lener (a) als de ontlener (b) zijn natuurlijke personen;
 • B gaat een woning renoveren om er dan later zelf in te gaan wonen;
 • B moet minstens 8 jaar in de woning wonen;
 • De duur van de lening bedraagt maximaal 30 jaar;
 • De woning moet als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar geregistreerd staan.

Wat zijn de voordelen van een mama en papa- lening?

De leners, bij voorbeeld ouders die hun enig kind willen helpen, kunnen zolang de lening loopt en zolang de woning door de ontlener bewoond wordt, genieten van een belastingsvermindering. De belastingsvermindering bedraagt maximaal 625 euro per jaar.

De ontlener heeft als voordeel dat hij een goedkope lening verkrijgt. Indien men overeenkomt dat er intresten zullen geëist worden, dan mogen deze intresten maximaal de referentierentevoet van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen bedragen.

Wat moet je doen om de belastingsvermindering te krijgen?

 1. De mama en papa-lening (renovatieovereenkomst) dient opgesteld te worden aan de hand van een modelformulier, te verkrijgen via het gratis nummer 1700.
 2. Het formulier moet zowel door de lener als de ontlener ondertekend worden en binnen de 45 dagen aangetekend of tegen ontvangstbewijs opgestuurd/afgegeven worden:
Wonen Vlaanderen
Koning Albert II-laan 20 bus 7
1000 Brussel
 

Van zodra Wonen Vlaanderen vaststelt dat de overeenkomst aan de gestelde voorwaarden voldoet, worden zowel lener als ontlener op de hoogte gebracht. De lener krijgt een registratienummer toegestuurd.

 1. Aan de hand van het registratienummer dient Wonen Vlaanderen op de hoogte gebracht te worden van:
 • Start en beëindiging van de werken;
 • Datum en bedrag van elke kapitaalsopname;
 • Datum van domiciliëring door ontlener
 1. Voor 31 mei van daaropvolgend aanslagjaar ontvangt de lener een attest van belastingsvermindering. 
   

Meer informatie 

website Wonen Vlaanderen
Vlaamse infolijn: 1700
callcenter ministerie van Financiën: 0257 257 57

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke