Sociaal huren

Sociale woonorganisaties

WoonWel

WoonWel heeft sociale woningen en appartementen te huur in Gistel, Middelkerke en Oudenburg. In Middelkerke bevinden de woningen zich voornamelijk in de deelgemeenten Leffinge en Middelkerke. Inschrijven kan enkel op de gemeentelijke zitdag sociale huisvesting. De meest actuele informatie over de inschrijvingsprocedure vindt u op de website van Woonwel.

Shm Woonwel 

Lijndraaiersstraat 13 - 8400 Oostende

Contactpersoon 

Claudia Tytgat:  te bereiken op 059 33 90 50 of via inschrijvingenhuur@woonwel.be .

 
Woonmaatschappij IJzer en Zee

Woonmaatschappij IJzer & Zee heeft sociale woningen en appartementen te huur Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houtem, Houthulst, Lo-Reninge, Koekelare, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne.  In Middelkerke bevinden de woningen zich voornamelijk in de deelgemeenten Westende en Lombardsijde. De meest actuele informatie over de inschrijvingsprocedure vindt u op de website van shm IJzer en Zee.

Inschrijven kan op het kantoor van Ijzer en Zee of op de gemeentelijke zitdag sociale huisvesting.

Shm Ijzer en Zee

Brugse Steenweg 2 - 8630 Veurne

Contactpersoon 

Kristin Verfaillie: te bereiken op 058 31 22 40 of via info@ijzerenzee.be

 

Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust

RSVK Westkust heeft sociale woningen en appartementen te huur in De Panne, Koksijde, Middelkerke en Nieuwpoort.  In Middelkerke bevinden de woningen zich over alle deelgemeenten. De meest actuele informatie over de inschrijvingsprocedure vindt u op de website van RSVK Westkust.

Inschrijven kan op het kantoor van het RSVK Westkust of op de gemeentelijke zitdag sociale huisvesting.

RSVK Westkust

Canadalaan 39 - 8620 Nieuwpoort

Contactpersoon

Tine Desmet: te bereiken op 058 22 26 00 of via info@ijzerenzee.be.

 

 

Voorwaarden sociale huurwoning

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, moet men aan verschillende voorwaarden voldoen. Je kan je enkel inschrijven als je kan aantonen dat je voldoet aan deze voorwaarden. 

Bevolkingsregister

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie-of referentieadres. Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Leeftijd

Je kan maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar. Er zijn twee uitzonderingen, nl. als je begeleid zelfstandig woont (of gaat wonen) of als een ontvoogde minderjarige.

Inkomen

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee. Er wordt gekeken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is.

Alleenstaande25.850 euro
Alleenstaande gehandicapte 28.015 euro
Iedere andere persoon zonder kinderen 38.773 euro
Verhoging per persoon ten laste *2.167 euro

 

* Een persoon ten laste betekent:

  • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
  • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
  • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?
We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.

Welke inkomens tellen we niet mee?

  • ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar die vanaf hun meerderjarigheid altijd bij het gezin woonden.
  • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen als ze ouder dan 65 jaar of ernstig gehandicapt zijn.

Eigendom

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

  • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt;
  • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder. Ze geldt ook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, die ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen. De voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.