Sociaal kopen

Sociale woonorganisaties

WoonWel

WoonWel realiseert sociale koopwoningen in Middelkerke, Oostende, Bredene, Gistel, Oudenburg en Ichtegem.
Inschrijven kan na afspraak in het kantoor te Oostende: 

WoonWel
Stuiverstraat 401
8400 Oostende 
T 059 80 40 39
 

 
Woonmaatschappij Ijzer en Zee

Woonmaatschappij IJzer & Zee biedt woningen en kavels te koop aan. Dit kunnen sociale koopwoningen of kavels zijn, maar het kunnen uitzonderlijk ook middelgrote koopwoningen of kavels zijn.
 
Er worden projecten gerealiseerd in Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Koekelare, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne. U kan zich steeds voor de aankoop van een woning of een sociale kavel inschrijven zowel in de hoofdgemeente als in de deelgemeenten, ongeacht of er (in de toekomst) gebouwd wordt of grond beschikbaar zal zijn.Inschrijven kan op het kantoor van Ijzer en Zee.
 shm Ijzer en Zee

Canadalaan 39
8620 Nieuwpoort
058 31 22 40
info@ijzerenzee.be

 

Voorwaarden sociale koopwoning

Om in aanmerking te komen voor een sociale koopwoning, moet men aan verschillende voorwaarden voldoen:

  • Meerderjarig zijn;
  • Eigendom : Op het ogenblik van de inschrijving op de wachtlijst geen woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben, tenzij men zich inschrijft voor een woning gelegen in Oostende. In dit geval dient de woning binnen het jaar na verlijden van de aankoopakte van een sociale woning te worden verkocht.
  • Inkomsten : Het netto belastbaar inkomen op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting, mag een bepaalde maximumgrens niet overschrijden.  Deze inkomensgrenzen zijn voor 2019 (op het laatst gekende aanslagbiljet):  
Minimuminkomen 9.546 euro
Alleenstaande38.146 euro
Alleenstaande gehandicapte41.955 euro
Gezin57.213 euro
Verhoging per persoon ten laste3.809 euro


Opgelet! Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen ook een beperkt aantal bescheiden koopwoningen aanbieden. Om in aanmerking te komen voor een bescheiden koopwoning, dienen enkel de voorwaarden inzake meerderjarigheid en eigendom vervuld te zijn. 

 

Procedure

Toewijzing

De toewijzing gebeurt in chronologische volgorde, rekening houdend met een aantal prioriteiten. De belangrijkste hiervan is dat de gezinnen met drie of meer personen ten laste voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning met meer dan drie slaapkamers.

Bij inschrijving moet een kopie van de laatst ontvangen belastingsaangifte voorgelegd worden. Per gemeente waar men zich inschrijft, dient 50€ inschrijvingsgeld betaald te worden.

Plichten

Bij aankoop van een sociale koopwoning verbindt u zich ertoe om deze woning 20 jaar lang persoonlijk te bewonen. Deze termijn gaat in op de datum van de authentieke verkoopakte.U bent dan ook verplicht de maatschappij onmiddellijk en vooraf op de hoogte te brengen van ieder voornemen tot vervreemding (verkoop, schenking,...), overdracht van een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, recht van opstal of erfpacht), of niet-persoonlijke bewoning.

Bij aankoop van een sociale kavel geldt deze 20-jarige bewoningsplicht ook en is er een bovendien een bouwverplichting. De op te richten woning moet binnen de 4 jaar na aktedatum winddicht zijn.

Bijkomende kosten

Voor een sociale koopwoning moet u bovenop de aankoopprijs, BTW (op de woning) en registratierechten (op de grond) betalen. Voor de grond bij een sociale koopwoning betaalt u een uitzonderlijk verlaagd registratierecht van 1,5%. Er geldt ook een verlaagd BTW-tarief van 6%. De notariskosten voor de aankoop en de eventuele hypothecaire lening zijn niet in de aankoopprijs inbegrepen.

Voor een sociale kavel betaalt u de normale 10% registratierechten. Indien achteraf blijkt dat de woning die u op de kavel bouwt voldoet aan de voorwaarden voor het verlaagde registratierecht van 5%, dan krijgt u het verschil terug.