Sociaal lenen

Vlaams Woningsfonds

Welke lening?

Het Vlaams Woningfonds kent sociale woonkredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor:

 • de aankoop of het behoud van een woning of appartement, eventueel gecombineerd met werken;
 • werken aan een woning of appartement.

Voorwaarden van de lening?

Om in aanmerking te komen voor een lening van het Vlaams Woningfonds dienen verschillende voorwaarden vervuld te zijn:

 • Men mag geen woning in volle eigendom of volle vruchtgebruik hebben;
 • De aan te kopen woning moet in Vlaanderen gelegen zijn;
 • De verkoopswaarde van de woning mag een bepaald maximum, afhankelijk van het aantal personen ten laste, niet overschrijden;
 • Het netto belastbaar inkomen mag een bepaalde maximumgrens niet overschrijden. Deze grens wordt bepaald door de gezinssamenstelling;

Rentevoet

De rentevoet bedraagt momenteel, ongeacht het aantal personen ten laste, het inkomen en de ligging van de woning of het appartement, 2% .

Waar inschrijven?

Oostende - Gebouw "Huize Kooy" van het OCMW 
Hospitaalstraat 35
Elke woensdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u, 
uitsluitend na afspraak (tel.051/43.19.45)
 

Meer info

Website Vlaams Woningsfonds

Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen

Welke lening?

U kunt een lening krijgen:

 • om een sociale koopwoning te kopen
 • om een woning te kopen
 • om een woning te kopen en te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • om de eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • om een woning te behouden (bijvoorbeeld na een echtscheiding)

Voorwaarden van de lening?

Om in aanmerking te komen voor een lening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen dienen verschillende voorwaarden vervuld te zijn:

 • Men mag geen woning in volle eigendom of volle vruchtgebruik hebben;
 • De aan te kopen woning moet in Vlaanderen gelegen zijn;
 • De verkoopswaarde van de woning mag een bepaald maximum (dit geldt niet voor een sociale koopwoning), afhankelijk van het aantal personen ten laste, niet overschrijden;
 • Het netto belastbaar inkomen mag een bepaalde maximumgrens niet overschrijden. Deze grens wordt bepaald door de gezinssamenstelling;

Rentevoet

De rentevoet bedraagt momenteel, ongeacht het aantal personen ten laste, het inkomen en de ligging van de woning of het appartement, 2% .

Waar inschrijven?


WoonWel
Stuiverstraat 401
8400 Oostende
059 80 40 39

 
Shm Ijzer en Zee
Canadalaan 39
8620 Nieuwpoort
058 31 22 40

Meer info

Website Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Sociale kredietvennootschap


Om in aanmerking te komen voor een hypothecaire lening bij een sociale kredietvennootschap hoeft men niet aan een inkomensvoorwaarde te voldoen. Er zijn echter wel beperkingen op het soort woning waarvoor men een lening mag aangaan en er gelden eigendoms- en solvabiliteitsvoorwaarden. De looptijd van de lening is minstens 15 en maximaal 25 jaar.

Woning

De woning waarop de lening betrekking heeft, moet:

 • Een sociale woning zijn, aangeboden door een sociale huisvestingsmaatschappij;
 • Een woning zijn waarvan de verkoopwaarde, naargelang het type woning, een bepaald bedrag niet mag overschrijden, afhankelijk van het aantal gezinsleden.

Eigendom

Je mag geen andere woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben op het ogenblik dat men de lening aangaat. Een naakt eigendom is daarbij niet van belang. Indien men tijdens de voorbije twee jaar een gedeelte van een eigendom of een gedeelte van een vruchtgebruik heeft vervreemd, komt men niet in aanmerking. De voorwaarde is niet van toepassing indien men de woning bewoont en deze:

 • onbewoonbaar werd verklaard of erkend is als ongezond en niet verbeterbaar en je je ertoe verbindt de woning te slopen of niet meer als woning te laten dienen;
 • te klein is voor jouw gezin en je je ertoe verbindt al jouw onroerende rechten erop af te staan.

Solvabiliteit

Je moet voldoende solvabel zijn om de maandelijkse afbetalingen van de lening te kunnen doen.

Andere voorwaarden

Je bent eraan gehouden de woning binnen de twee jaar na de toekenning van de lening te betrekken en ze te blijven bewonen zolang de lening loopt.
 

Meer informatie

Eigen Haard
Kan. Dr. L. Colenstraat 10
8400 Oostende
www.eigenhaard.be