Wonen op weekendverblijfpark


Het permanent bewonen van een weekendverblijfpark is verboden. Enkel personen die per 31/08/2009 reeds minstens 1 jaar op een weekendverblijfpark hun hoofdverblijfplaats hadden, konden in bepaalde gevallen tijdelijk woonrecht krijgen. Het woonrecht werd toegekend door het college van burgemeester en schepenen. De periode om woonrecht aan te vragen is echter voorbij. Indien men er zich tot vestigt, ondanks verschillende waarschuwingen, dan kan de Vlaamse overheid overgaan tot het heffen van een boete van 5000 euro per bewoner.