Woonbeleid

Gemeentelijke woonraad

De gemeentelijke woonraad, is een vergadering van de belangrijkste actoren op het vlak van wonen. Tot het overleg worden uitgenodigd:

 • gemeentebestuur: schepen van huisvesting, huisvestingsambtenaar, schepen van ruimtelijke ordening, dienst ruimtelijke ordening, burgemeester en secretaris ;
 • OCMW: voorzitter, diensthoofd sociale zaken;
 • shm WoonWel;
 • shm Ijzer & Zee;
 • RSVK Westkust;
 • Provinciale afdeling wonen;
 • Wonen West-Vlaanderen;
 • Huurdersbond;
 • Algemeen Eigenaarssyndicaat;
 • Seniorenraad
 • Per in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke fractie uit de oppositie;

Op de woonraad worden diverse thema's besproken: sociale huisvestingsprojecten, voorstellen met betrekking tot premies, voorstellen met betrekking tot heffingen, voorontwerp woonplan, .....

Informatiesessies wonen

Indien u als eigenaar, verhuurder of huurder een infosessie wenst omtrent een aspect van wonen (BV premies bij verhuren van een woning, kwaliteitsnormen, sociale woningen), dan kan u altijd contact opnemen met de gemeentelijke woonwinkel.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke