Snoeihout

In november wordt opnieuw snoeihout huis-aan-huis opgehaald. Deze gratis ophaling gebeurt alleen op de data zoals vastgelegd in de afvalkalender, indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

Voorwaarden

  • samengebonden met natuurtouw
  • max. 10 bundels (max. 15 kg per bundel)
  • max. 1,5 meter lang

Aangeboden snoeihout dat niet voldoet aan deze voorwaarden wordt niet meegenomen! Er wordt geen snooeihout meer opgehaald buiten deze data.

Je kan dus geen snoeihout op afroep aanvragen!