Groene Boei

Heb je een opmerkelijke prestatie geleverd op het vlak van milieu of natuur ? Heb je een milieu-sensibiliserend project gerealiseerd ? Iets ondernomen om de ecologische voetafdruk te verminderen ? Een project ten voordele van een bepaalde planten- of diersoort ? Een project met aanzienlijke energiewinst, waterbesparing, minder emissies via afvalwater, via afval of via de lucht ? Heb je zwerfvuil of sluikstorten op een unieke en geslaagde manier aangepakt ? Wil je dit aan de buitenwereld kenbaar maken ? Heb je dit project gerealiseerd in Middelkerke? Misschien kom jij dan wel in aanmerking voor het winnen van een ‘Groene Boei’!

De groene Boei

Jaarlijks worden er 2 ‘Groene Boeien’ uitgereikt aan enerzijds burgers of een
groep van burgers en anderzijds aan een rechtspersoon (scholen, bedrijven, verenigingen).

Prijs

Voor burgers, verenigingen en scholen bestaat de prijs uit een geldbedrag ter waarde van € 500.

Voor private en publiekrechtelijke bedrijven bestaat de prijs uit een kunstwerk ter waarde van € 500.

Waarom?

Met de ‘Groene Boei’ willen we door het kenbaar maken van voorbeeldprojecten de Middelkerkenaars, Middelkerkse bedrijven, scholen en verenigingen aanzetten tot investeringen ten voordele van het milieu, maar meestal ook ten voordele van hun portemonnee. We willen aantonen dat milieu-investeringen niet alleen maatschappelijk maar ook financieel lonend zijn, want er zijn heel dikwijls snelle terugverdieneffecten mogelijk.

Inschrijven

Van zodra er kan worden ingeschreven, word je op deze pagina op de hoogte gebracht.

Documenten

De kandidatuur moet vergezeld zijn van een nota waarin (de historiek van) het project en de resultaten,
bij voorkeur gedocumenteerd met foto’s, worden voorgesteld en mét de gegevens van een contactpersoon.
Projecten in ontwerpfase komen niet in aanmerking.

Reglement

Het volledige wedstrijdreglement kan je verkrijgen bij de milieudienst, Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke, tel. 059 31 30 16, milieu@middelkerke.be.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke