Premies - milieu

Om milieuvriendelijke investeringen een duwtje in de rug te geven zijn verschillende premies en subsidies in het leven geroepen.  Hierboven vind je een overzicht met telkens wat meer informatie en de bijhorende formulieren.

Ontdek op premiezoeker ook de premies van buiten de gemeente (Fluvius, Vlaamse Overheid, ...)