Asbest recycleren

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat uit microscopisch kleine vezeltjes bestaat. Het is brandwerend en isolerend waardoor het tot eind jaren ‘90 veel gebruikt werd o.a. in daken en bloembakken tot keukenkasten.

Ondertussen toonde onderzoek aan dat asbest schadelijk is voor de gezondheid en werd het gebruik ervan verboden. Maar, in heel wat woningen zitten vaak nog materialen met asbest.

Huurwoningen

Wie eigenaar van een huurwoning is, moet ervoor zorgen dat asbest geen risico vormt voor de huurders.

Voorzichtig zijn, niet panikeren

Asbestvezels kunnen ernstige longziektes veroorzaken zoals longvlieskanker en asbestose. Je wordt niet onmiddellijk ziek, maar pas tientallen jaren later.

Vormen alle asbesttoepassingen een risico?
Niet onmiddellijk. Er is een belangrijk verschil tussen  vast en los asbest:

 • bij 'vast’ asbest zitten de vezeltjes stevig verankerd in het materiaal. Als dat in goede staat is en niet bewerkt wordt, komen er nauwelijks vezels vrij en is er dus geen gezondheidsrisico. Door blootstelling aan weer en wind kunnen echter wel vezels loskomen. Die zijn wel gevaarlijk.
   
 • bij ‘los’ asbest zitten de vezels vrij los. Daardoor kunnen ze makkelijk vrijkomen en vormen ze een gezondheidsrisico. Enkel gespecialiseerde bedrijven mogen 'los' asbest verwijderen.

Vast, hechtgebonden asbesthoudend materiaal dat in goede staat is, hóéf je niet te verwijderen. Je laat het zelfs best gewoon zitten waar het zit. Hou het materiaal wel goed in het oog: als het beschadigd wordt of verslijt, kunnen de asbestvezels loskomen en dat is gevaarlijk.

Wat moet je laten verwijderen door een specialist?

1.   Losse, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen. Die moeten verplicht verwijderd worden door een erkend asbestverwijderaar.

      Lijst met erkende bedrijven: https://werk.belgie.be/nl/erkenningen

2.   Sterk beschadigde, verweerde of moeilijk te verwijderen 'vast' asbest. Ook hiervoor doe je best een beroep op een professionele aannemer of een erkende asbestverwijderaar.

Wat mag je zelf verwijderen?

Vaste, hechtgebonden asbesttoepassingen die in goede staat zijn, mag je zelf verwijderen en naar het recyclagepark brengen.

Het verpakkingsmateriaal voor je asbestafval moet je vooraf aankopen in het MAC. Je kan er ook persoonlijke beschermingsmiddelen zoals FFP3-stofmaskers kopen.

Bekijk de openingsuren van het MAC

Veilig asbest verwijderen: werkwijze

1.   Doe een stofmasker (FFP3/P3) , een wegwerpoverall en wegwerphandschoenen aan.

2.   Bevochtig het te verwijderen materiaal. Zo voorkom je dat eventueel vrijkomende asbestvezels wegwaaien.

3.   Verwijder het asbesthoudende materiaal voorzichtig, met handwerktuigen. Werk niet met zaagschijven, slijpschijven, boormachines of hoekslijpmachines. Het risico op beschadiging is te groot.

4.   Voorkom dat het materiaal breekt. Verwijder stukken één voor één en leg ze voorzichtig neer. Gooien is uit den boze.

5.   Hou het asbesthoudend materiaal altijd strikt gescheiden van ander bouw- of sloopafval.

6.   Breek je binnenshuis iets af? Zorg dan voor een goede verluchting en maak alles achteraf schoon met natte doeken. Gebruik zeker geen stofzuiger want die blaast de fijne asbestvezels gewoon de lucht in.

7.   Doe je beschermende kledij buiten uit; het stofmasker als laatste. Verpak alles in een dubbele plastic zak en leg hem bij je asbestafval. Spoel je schoenen grondig af om eventuele vezeltjes te verwijderen.

8.   Verpak al je asbestafval in het verpakkingsmateriaal dat je betaalt in het MAC en kan ophalen in de gemeentelijke werkhuizen (Molenstraat 45). Sluit alles correct af.

9.   Was je handen en neem een douche.

10. Breng je afval naar je recyclagepark.

Als je asbesthoudende materialen laat verwijderen door een (erkend) bedrijf, zorgen zij voor de correcte afvoer van dat materiaal. Enkel materiaal dat je zelf verwijderd heb, mag je naar je recyclagepark brengen.

In het recyclagepark

Belangrijk: asbestinzameling start vanaf 1 juli 2021

Asbestafval is gevaarlijk afval. Daarom gelden er strikte regels in je recyclagepark.

Je mag enkel vast, hechtgebonden materiaal naar het recyclagepark brengen. Dat asbestafval moet verpakt zijn in zakken die je vooraf betaalde in het MAC en kan ophalen in het gemeentelijk magazijn (Molenstraat 45).

Belangrijk: zorg ervoor dat je de zak(ken) zelf kan dragen. De parkwachter mag je immers niet helpen met het deponeren van het afval in de container.

1.   Verwittig de parkwachter als je aankomt in het recyclagepark en volg zijn/haar instructies.

2.   Leg je asbestafval in de container.

3.   Het is verboden om de verpakking met je asbestafval te openen, of om het asbest uit de verpakking te halen.

Prijzen

Materialen

Wie asbestproducten wenst aan te bieden in het containerpark, dient dit te doen met speciale zakken. Deze zakken kan je aankopen in het MAC (rode zone). Na betaling kan je de zakken afhalen in het gemeentelijke magazijn, Molenstraat 45. (openingsuren.)

 • Een plaatzak: 2 euro / stuk
 • Een puinzak: 1 euro / stuk

Opgelet: het recyclagepark accepteert enkel asbest in de aangekochte zakken. Asbest aanbieden in eigen recipiënten wordt niet aanvaard.

Je kan ook een beschermingszet kopen, daarvoor betaal je 16 euro. Deze kit bestaat uit:

 • wegwerphandschoenen
 • Mondmasker
 • wegwerpoverall

In het containerpark

Je meldt je aan bij de parkwachter. Daarna betaal je:

 • Particulieren: gratis tot 1000 kg per kalenderjaar, 0,20 euro vanaf 1001 kg
 • Bedrijven: 0,20 euro/kg

Test: zit er asbest in jouw huis?

Woon je in een ouder huis? Dan is de kans groot dat er asbest in zit. Deze prent toont je de meest voorkomende toepassingen van asbest.

Ben je niet zeker van een bepaald materiaal in je huis? Dan beschouw je het, voor je eigen veiligheid, best als asbesthoudend tot het tegendeel bewezen is. Kijk voor tips op www.ovam.be/hoe-asbest-herkennen. Je vindt er ook een link naar erkende testlabo’s.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke