Veelgestelde vragen (FAQ)

FAQ (veelgestelde vragen)

Krijgen tweedeverblijvers / campingbewoners toegang tot het containerpark?

De toegang tot het containerpark blijft voorbehouden voor inwoners, tweedeverblijvers, verenigingen en bedrijven.

 • Inwoners via Eid
 • Tweedeverblijvers, verenigingen en bedrijven via een badge.

Wie op een camping verblijft, dient zijn afval aan te bieden aan de campingeigenaar.

Kunnen alle bedrijven / verenigingen een kaart krijgen?

Nee.

Waarom?

Bedrijven

Enkel bedrijven met een zetel of handelsuitbating in Middelkerke, of natuurlijke personen met een handelsuitbating in Middelkerke.

Verenigingen

Personen die voor rekening van een niet-commerciële organisatie met zetel in Middelkerke (= erkend door het gemeentebestuur) met huishoudelijke afvalstoffen of vergelijkbare bedrijfsavalstoffen aanbrengen.

Wat bij een overlijden ?

Mijn moeder / familielid / ....  is overleden, en ik woon niet in Middelkerke. Wat nu?

Antwoord

Je kan hiervoor een tijdelijke pas krijgen om naar het containerpark te gaan. Je kan deze kaart aanvragen via het aanvraagformulier.

 

Ik heb een huis/tweedeverblijf gekocht, maar ik kom niet in aanmerking voor een kaart. Wat nu?

Wellicht werd je nog niet geregistreerd als gedomicilieerde inwoner of tweedeverblijver. Bezorg ons een kopie van je akte via ontvangerij@middelkerke.be. Vermeld duidelijk het adres en je contactgegevens.
 

Hoe kan je betalen?

Er kan enkel betaald worden met de bankkaart.

 

Mag je asbest / miseriet / bitumen aanbieden?

Asbestafval is gevaarlijk afval. Daarom gelden er strikte regels in je recyclagepark.

Hoe asbest / miseriet / bitumen platen aanbieden?

Je mag enkel vast, hechtgebonden materiaal naar het recyclagepark brengen. Dat asbestafval moet verpakt zijn in zakken die je vooraf betaalde in het MAC en kan ophalen in het gemeentelijk magazijn (Molenstraat 45).

Belangrijk: zorg ervoor dat je de zak(ken) zelf kan dragen. De parkwachter mag je immers niet helpen met het deponeren van het afval in de container.

1.   Verwittig de parkwachter als je aankomt in het recyclagepark en volg zijn/haar instructies.

2.   Leg je asbestafval in de container.

3.   Het is verboden om de verpakking met je asbestafval te openen, of om het asbest uit de verpakking te halen.

Prijzen

 • Particulieren: gratis
 • Bedrijven: 0,20 euro/kg

Speciale verpakking nodig

Wie asbestproducten wenst aan te bieden in het containerpark, dient dit te doen met speciale zakken. Deze zakken kan je aankopen in het MAC (rode zone). Na betaling kan je de zakken afhalen in het gemeentelijke magazijn, Molenstraat 45. (openingsuren.)

 • Een plaatzak: 2 euro / stuk
 • Een puinzak: 1 euro / stuk

Opgelet: het recyclagepark accepteert enkel asbest in de aangekochte zakken. Asbest aanbieden in eigen recipiënten wordt niet aanvaard.

Je kan ook een beschermingsset kopen, daarvoor betaal je 16 euro. Deze kit bestaat uit:

 • wegwerphandschoenen
 • Mondmasker
 • wegwerpoverall

Zelf asbest verwijderen? Zorg voor jezelf!

Neem bij het (zelf) verwijderen de nodige voorzorgsmaatregelen, zoals een masker en een wegwerppak. Gebruik enkel handwerktuigen. Zorg bij het vervoer dat de platen niet gebroken worden. Of neem contact met een erkend asbestverwijderaar. 

Meer tips? 

https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest 

https://www.vlaanderen.be/asbest

Zijn er niet-toegelaten afvalstoffen?

Volgende zaken worden niet toegelaten op het containerpark:

 • gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen (explosieven, munitie)
 • radioactief afval, uitgezonderd rookdetectoren
 • niet-cementgebonden asbesthoudende materialen
 • krengen van dieren en slachtafval
 • oude en vervallen geneesmiddelen
 • zonnepanelen

Ik heb mijn badge verloren! Wat nu?

Je kan een nieuwe badge aanvragen.

Er wordt hiervoor een kostprijs van 10 euro aangerekend.

Wat als ik minder dan 5 kg van betalende fracties heb?

Het gewicht van een afvalstof of van een groep van afvalstoffen wordt afgerond op 5 kg. We raden je aan om niet met heel kleine hoeveelheden van betalend fracties naar het recyclagepark te gaan. Spaar deze lieve wat op.

De weegbrug kan 30 ton wegen. Dit betekent ook dat de weegbrug geen kleine hoeveelheden nauwkeurig kan wegen. Daarom wordt er steeds afgerond tot op 5 kg.  Dit kan voor 2,5 kg in je voordeel of in je nadeel uitdraaien.

Waarom moet iedere betalende afvalgroep apart worden gewogen?

Je hoeft maximaal 4 keer op de weegbrug te staan.

De verschillende groepen zijn groenafval, asbest en andere (bouw en sloopafval zoals brandbaar en zuiver puin).

Voor de groep “andere” (brandbaar, tegels, zuiver puin, vlak glas, …) mag dit in 1 ‘beweging’ uitgeladen worden.

Groenafval is gratis, dit los je beter in een 2de ronde. Dit staat op de betalende zone, omdat dit voor bedrijven wel betalend is. Voor particulieren is dit gratis.

Asbest behoort ook tot een aparte groep omdat er een andere prijs aan gekoppeld is.

Als laatste dien je nog de eindmeting voor betaling uit te voeren.