Mobiliteitsplan

Mobiliteit is een onderwerp waar de gemeente veel belang aan hecht. Middelkerke beschikt over een mobiliteitsplan, dat een duurzame mobiliteit tot doel heeft en afgestemd is op het beleid duurzame mobiliteit van het Vlaamse Gewest.

In opdracht van het college van burgemeester en schepenen werd door een studiebureau een mobiliteitsplan uitgewerkt. Het mobiliteitsplan onderzoekt de verschillende knelpunten op het ganse grondgebied van de gemeente en reikt passende oplossingen aan. Het bevat een samenhangend geheel van maatregelen waarin de verschillende verkeerssoorten op een evenwichtige wijze aan bod komen. Dit is nodig om een beleidsmatig en door de bevolking geaccepteerd resultaat te bereiken.

Het mobiliteitsplan betekent een leidraad voor de keuzen i.v.m. de verkeerscirculatie, de voorstellen voor de herinrichting van straten en pleinen, de voorzieningen voor het fietsverkeer, voetgangersverkeer, het openbaar vervoer, het parkeren en de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs hoofdstraten.
Hiermee is de basis gelegd voor het verder uitstippelen van het mobiliteitsbeleid.

Het mobiliteitsplan bestaat uit drie delen:

  • de oriëntatienota
  • de synthesenota die achtergrondinformatie geeft over het tot stand komen van het mobiliteitsplan
  • het beleidsplan

Het plan ligt ter inzage bij de technische afdeling (groene balie MAC).

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke