Parkeerverbod aanvragen

Omschrijving 

Verhuizen vraagt heel veel praktische planning. Een van de dingen die je niet mag vergeten is een parkeerverbod aan te vragen bij het gemeentebestuur.

Een parkeerverbod, geplaatst door de gemeente, geldt enkel voor verhuizen en waar er reglementair geparkeerd mag worden. Bij een verhuis tussen twee locaties gelegen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke moet er per locatie een aanvraag gedaan worden.

Werkwijze

Hoe aanvragen en verkrijgen? 

Minstens 10 werkdagen voor de inname van het openbaar domein.

De aanvrager dient een vergunningsaanvraag te doen.

Pas na aflevering van de vergunning kan het openbaar domein ingenomen worden.

Kostprijs 

De kostprijs voor het plaatsen van parkeerverbod door het gemeentebestuur kost 12,50 euro per bord per dag.

In die zones waar betalend parkeren van toepassing is, wordt er forfaitair een prijs van 30 euro per zone van max. 30m. per dag aangerekend.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke