Schoolvervoer (tussenkomst)

Het gemeentebestuur geeft een financiële tussenkomst in de kosten van een schoolabonnement:

  • Van 25% aan schoolgaande kinderen
  • Bijkomende 25% aan schoolgaande kinderen uit gezinnen van 3 kinderen of meer, ten laste

Het abonnement moet aangekocht worden bij de schoolinrichting waar het kind voltijd of deeltijds onderwijs volgt en waar er gebruik gemaakt wordt van een eigen, georganiseerd schoolvervoer.

Voorwaarden

  •  jonger dan 25 jaar zijn bij het begin van het schooljaar;

  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente;

  • voltijds of deeltijds onderwijs volgen en/of gebonden zijn door een leerovereenkomst;

  • een abonnement hebben aangekocht bij de schoolinrichting waar het kind onderwijs volgt (indien het basisonderwijs betreft, moet dit gevolgd worden in een erkende onderwijsinrichting gelegen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke);

  • voor de bijkomende financiële tussenkomst van 25 %: behoren tot een gezin met 3 of meer kinderen.

Bewijsstukken

Bij dit aanvraagformulier moeten volgende documenten gevoegd worden:

  • een kopie van het schoolabonnement;
  • het betalingsbewijs;
  • een attest van de kinderbijslagkas waaruit blijkt dat er 3 of meer kinderen ten laste zijn in het gezin (alleen indien de tweede schijf van 25 % financiële tussenkomst wordt aangevraagd).

Privacy

De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens en die van je kind(eren) met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De gegevens die verzameld worden, op basis van de gemeentelijke reglementen financiële tussenkomsten schoolabonnementen, dienen voor het beheer van je dossier. We maken je gegevens en die van je kind(eren) niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben, derden gemachtigd zijn of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Lees de privacy policy op www.middelkerke.be voor meer informatie.

Aanvraagformulier

Ik vraag de eerste financiële tussenkomst van 25 %
Ik vraag ook de bijkomende financiële tussenkomst van 25% (3 of meer kinderen)
Dit veld wordt enkel gebruikt om een kopie van deze aanvraag te bezorgen.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png.