Masterplan Westende-Bad

Nieuwe parel van de Kust

Westende-Bad is een charmante badplaats met een rijk verleden en ruimte voor bewoners, tweedeverblijvers en vakantiegangers. Toch heeft de badplaats het niet makkelijk door een uitdagend handelsklimaat, een moeizame integratie van nieuwe bewoners en een groot aandeel sterk verouderde woningen en gebouwen. Westende-Bad heeft dus nood aan opwaardering en vernieuwing. 

De Provincie West-Vlaanderen, de gemeente Middelkerke en het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid wil samen met een verzameling experten de uitdagingen en de beleving van de badplaats blootleggen om een pakket duurzame oplossingen voor te stellen in een masterplan.

Na een intense eerste fase met verkennende gesprekken met de inwoners en de handelaars, stelden de verschillende onderzoekers van het Masterplan Westende-Bad hun eerste conclusies voor op een druk bijgewoond publieksmoment.

Voornaamste conclusies: een eerherstel van de kostbare ruimte, het stimuleren van duurzame woningprojecten en de aanpak van de ‘verrommeling’ moeten Westende-Bad een nieuw elan bezorgen.

De 8 speerpunten voor Westende-Bad

"Westende-Bad moet het Durbuy van de Kust worden"

1. Netheid

Meer controles en boetes op hondenpoep, meer hondenpoeppalen en gratis hondenpoepzakjes.
Meer controle en sensiblisering op zwerfvuil en meeuwen geen kans geven om zakken open te prikken.

2. Straatmeubilair & -verlichting

Straatmeubilair groeperen om dorpsgevoel te stimuleren, maar ook aanpassen aan de noden van inwoners.
Regelgeving op het openbaar domein (terrassen, veranda’s ... op trottoir) beter opvolgen.
Lokale economie zorgt voor mooiere aankleding van handelszaken.

3. Toerismekantoor

Toerismekantoor aanpassen om toeristen een mooi onthaal te bieden, maar ook openstellen als aanspreekpunt voor inwoners.

4. Onveiligheidsgevoel en overlast

Meer politiecontrole en meer toezicht op geluidsoverlast om zo onveiligheidsgevoel te verlagen.

5. Mobiliteit en verkeer

Herinrichten van fietspaden zoals in de Badenlaan, de bushalte opwaarderen en het mobiliteits- en parkeerbeleid herbekijken.

6. De zeedijk

De zeedijk renoveren met exclusieve aandacht en ruimte voor wandelaars, met meer zit- en rustplaatsen.

7. Blijvende terugkoppeling naar de inwoners/tweedeverblijvers

Inspraak creëren in de werking van Westende-Bad, communicatie en participatie gaan hand in hand.

8. Interactie met bevolking

Een aanspreekpunt creëren voor gemeentelijke diensten, maar ook een antenne voor zorg en ontmoeting.