Toeristische ontsluiting Middelkerke (PRUP)

De Provincie maakt, in samenwerking met de gemeente Middelkerke, een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op voor een toeristische ontsluitingsweg in Middelkerke.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een bepaald gebied. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsvergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden.

Infomarkt

Op dinsdag 14 mei wordt er tussen 15 en 20 uur een infomarkt georganiseerd in het centrum De Branding (Populierenlaan 35 te Middelkerke) waarop de procedure en het stappenplan van het PRUP en de mogelijke tracés van de toeristische ontsluitingsweg worden voorgelegd.

Waarom PRUP

De deputatie is van mening dat een toeristische ontsluitingsweg Middelkerke beter verbindt met de E40 en dat de verkeersleefbaarheid van de Spermaliestraat en de Slijpebrug verhoogd kan worden door het toeristisch verkeer uit die straat te halen.

Jouw mening

De periode van de publieke raadpleging, waarin de mening van de burger over de startnota en procesnota gevraagd wordt, loopt van maandag 13 mei tot en met vrijdag 12 juli 2019. Tijdens die periode kan iedereen de start- en procesnota inkijken en opmerkingen en adviezen formuleren. De start- en procesnota van het PRUP zijn te raadplegen en liggen ter inzage in provinciehuis Boeverbos en in het gemeentehuis van Middelkerke. Opmerkingen en adviezen doorspelen kan via een inspraakformulier op de website, via e-mail of brief of tijdens de infomarkt op 14 mei.

Tentoonstelling MAC

Daarnaast wordt er van donderdag 16 mei tot en met vrijdag 12 juli een tentoonstelling met infopanelen opgezet in het Middelkerks Administratief Centrum (MAC). De tentoonstelling is gratis te bezoeken.