Meer groen

Dankzij de grasdijk wordt er meer groen gerealiseerd. Daarbij wordt de hellingsgraad van het strand verlengd en krijgt de zone het dichtst bij het huidige zeedijkniveau een duurzame, controleerbare begroeiing met helmgras en andere vasthoudende soorten. Het zeezicht vanop de zeedijk en de gelijkvloerse verdiepingen blijven gewaarborgd. De nieuwe facilityhuisjes worden ook allemaal in de ruimte van de zijstraten ingepland, zodat ook die geen belemmering vormen voor het zicht.

Deze nieuwe groenzones verbinden de bestaande duinen met de residentiële zones en de badkernen tot één groene parel aan de kust.

De GDU-zone bevindt zich vooral ter hoogte van de centrumstraten en bestrijkt 500 m tussen de Noordzeelaan en het Rauschenbergplein. Tussen surfclub de Kwinte en de Noordzeelaan komt 500 m grasdijk, net zoals vanaf het Rauschenbergplein tot aan De Rotonde (650 m).