Meer veiligheid

Masterplan kustverdediging

Onze kust is door bebouwing en het doorbreken van de beschermende duinengordel extra kwetsbaar bij extreme stormen. De afdeling maritieme dienstverlening en kust van de Vlaamse gemeenschap ontwikkelde daarom een masterplan kustverdediging waarbij het de meest kwetsbare plaatsen langs onze kustlijn in kaart brengt en oplossingen formuleert voor een meer beschermende kustinrichting.

Golfdempende uitbouw en grasdijk

In Westende kiest men ervoor om de bestaande ‘harde’, stenen zeedijk deels om te vormen met natuurlijke en zachte ingrepen zodat het nieuwe geheel een groene en ruime promenade wordt. Twee verschillende bouwprincipes smeden dat nieuwe geheel. Bij de zogenaamde golfdempende uitbouw (GDU) krijgt de bestaande wandeldijk een nieuw lager gelegen wandelpad naast zich. De GDU zorgt ervoor dat sterke golfslagen hun kracht verliezen vooraleer ze het huidige niveau van de zeedijk bereiken.

Grasdijk

De grasijk is een gecontroleerde duin die dankzij de begroeiing het zand beter zal vasthouden. Tegen de zeedijk zelf vormt die begroeiing een statische 'grijze' duin. Onderaan het strand wordt die duin iets levendiger zodat die het zand beter zal tegenhouden.

Meer toegankelijkheid

Het ontwerp houdt ook rekening met meer toegang tot het strand. Ook voor mensen met buggy's of rolstoelen. Langs het Westendse traject worden 4 specifieke toegangen ingericht.