BPA-RUP

Een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan geeft aan wat en hoe mag gebouwd en verbouwd worden voor een bepaald deel van het grondgebied van de gemeente. Voor de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan maakte de gemeente BPA's op. Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden RUP's opgemaakt. 
Om na te gaan welke voorschriften voor je van toepassing zijn kan je contact opnemen met de Technische afdeling.