Planologisch attest

Omschrijving 

Het planologisch attest is een instrument dat aan bestaande zonevreemde bedrijven een ruimtelijke oplossing kan bieden.  Dit attest geeft aan of een bedrijf al dan niet kan behouden blijven op de huidige locatie en of er mogelijkheden zijn tot uitbreiding. Meer weten?

Nuttige websites

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen

Meer weten?

Maak een afspraak

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke