Publieke raadpleging over de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Haerlebout

Publieke raadpleging over de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Haerlebout

Het Woonzorgcentrum Haerlebout heeft plannen voor een uitbreiding naar aanleiding van concrete nood aan bijkomende capaciteit. Het gemeentebestuur Middelkerke gaat hiervoor over tot een gedeeltelijke herziening van het BPA Normandlaan. De gedeeltelijke herziening van het BPA is noodzakelijk om een uitbreiding van het woonzorgcentrum juridisch/planologisch te kunnen realiseren.

De startnota en de procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Haerlebout liggen ter inzage van het publiek in het gemeentehuis van Middelkerke, Spermaliestraat 1 – 8430 Middelkerke, dit vanaf 20/09/2021 tot en met 18/11/2021 tijdens de openingsuren. De startnota en procesnota is ook raadpleegbaar op www.middelkerke.be/openbaaronderzoek.

Op 06/10/2021 wordt een infomarkt georganiseerd in de foyer van CC De Branding (Populierenlaan 37) van 19u30 tot 21u30.

Reageren kan tijdens de periode van publieke raadpleging aangetekend per post, via afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of via ruimtelijkeordening@middelkerke.be ten laatste op 18/11/2021 om 12.00 uur.