Register onbebouwde percelen

Omschrijving

De gemeente is verplicht een register onbebouwde percelen op te stellen en jaarlijks te actualiseren. Dit register bevat enkel de kadastrale percelen waarop mogelijk een woning kan opgericht worden. Dit register is dan ook de basis voor het heffen van de gemeentelijke belasting op onbebouwde percelen.