Sluiting begraafplaats Wilskerke

In de gemeenteraad van 13 oktober 2021 is er beslist om de gemeentelijke begraafplaats te Wilskerke te sluiten met ingang vanaf 1 januari 2022.

Dit betekent concreet dat er vanaf 1 januari 2022 geen nieuwe begravingen, bijzettingen of asverstrooiingen meer uitgevoerd worden te Wilskerke.

De bestaande graven blijven gedurende minimum 10 jaar na de sluiting bewaard. Daarna kan het gemeentebestuur ervoor kiezen om een andere bestemming te geven aan de begraafplaats.

Overbrenging graf aanvragen

Wie dat wenst, heeft vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om de overbrenging van het graf van zijn dierbare(n) aan te vragen. Een aanvraag dient schriftelijk te gebeuren met het modelformulier. De periode om de overbrenging aan te vragen loopt ten einde op 31 december 2024.

Iedereen krijgt de kans om een overbrenging aan te vragen, ook als het om een onvergund graf of een graf waarvan de concessie reeds verlopen is, gaat. Wel dient er in deze gevallen eerst een concessie genomen te worden of dient de concessie verlengd te worden.

Na afloop van de aanvraagperiode zullen de stoffelijke resten waarvoor een overbrenging is aangevraagd, overgebracht worden naar de centrale begraafplaats te Middelkerke. Het gemeentebestuur staat in voor de overbrenging van de stoffelijke resten. De grafmonumenten, die eigendom zijn van de nabestaanden, moeten overgebracht worden door de aanvragers van de overbrenging.

Prijzen concessies

Bestaande concessie verlengen met 10 jaar

Grafkelder of perceel in volle grond € 400 per perceel
Perceel urnenveld of nis columbarium€ 100 per perceel of nis     

Nieuwe concessie aanvragen voor 25 jaar

Concessie volle grond 25 jaar€ 1000 per perceel
Concessie perceel urnenveld 25 jaar

€ 250 per perceel (concessie)
€ 150 aankoop nis urnenveld
€ 75 afdekplaat urnenveld

Concessie nis in het columbarium 25 jaar

€ 250 per perceel (concessie)
€ 305 aankoop nis in het columbarium
€ 75 afdekplaat columbarium

Andere mogelijke opties naast het aanvragen van de overbrenging

  • Aanvraag tot ontgraving en herbegraving op een andere begraafplaats
  • Aanvraag tot crematie na ontgraving
    Daarna kan de urne bijgezet of uitgestrooid worden op een andere begraafplaats of kan er een aanvraag tot thuisbewaring worden ingediend.
  • Aanvraag tot retroactieve thuisbewaring van de urne

Opgelet: Aan een ontgraving zijn kosten verbonden. Volgens de gemeentelijke reglementering kost de ontgraving van een kist € 650 en de ontgraving van een urne € 150. Daarnaast zijn er nog eventuele kosten voor de crematie, een nieuwe concessie of de begraving op een andere begraafplaats in een andere gemeente.

Vragen over de sluiting van de begraafplaats?

Neem contact op met de dienst burgerzaken: 059 31 30 16 - Burgerzaken@middelkerke.be