Tienerwerking

Ben je te oud voor de speelpleinwerking en te jong om alleen met vrienden op stap te gaan,  dan is de tienerwerking beslist iets voor jou! Twee coole animatoren bezorgen je een wilde vakantie en een programma met games, koken, workshops, uitstappen, pretparken, zwemmen en andere (outdoor)activiteiten.

Zomervakantie 2021

Update m.b.t. coronacrisis

 • De zomerregels gaan in op vrijdag 25 juni 2021;

 • Echt spelen wordt opnieuw mogelijk in bubbels, binnen en buiten. Zonder mondmasker en afstand, ook niet voor begeleiding die deel uitmaakt van de bubbel;

 • Meerdere bubbels op 1 locatie mogelijk als de bubbels niet met elkaar in contact komen (afstand);

 • Van bubbels van 50, exclusief begeleiding zijn we zeker. Mits de goede voortgang van de vaccinatie en gunstige trend in de ziekenhuisopnames zullen bubbels van maximaal 100 kunnen, exclusief begeleiding. En vanaf 30 juli zelfs van 200, exclusief begeleiding. Voor heel veel jeugdactiviteiten betekent dat de facto het opheffen van de bubbels;

 • Contact met externen (dus niet uit de bubbel) is nog wel onderhevig aan afstand of mondmasker;

 • Vele gekende maatregelen van vorige zomer blijven gelden: deelnamevoorwaarden, hygiëneregels, registratie, medische fiches…

 • Omdat we het virus beter kennen is meer aandacht voor verluchting en ventilatie binnen, en iets minder voor reinigen van gedeeld materiaal tussen bubbels (enkel nodig bij minder dan 3u tussentijd i.p.v. 3 dagen vorig jaar).

Leeftijdscategorie

Geboortejaren 2006 t.e.m. 2009.

Inschrijven

Schrijf je tiener in via https://inschrijvingen.middelkerke.be  

De inschrijvingen starten op dinsdag 1 juni 2021 om 17.00 u. en lopen telkens tot donderdag 18.00 u. voorafgaand aan de betreffende vakantieweek. Tot dan kunnen ouders zelf inschrijven en annuleren.

Na de deadline is annuleren niet meer mogelijk zonder doktersbriefje en worden de gereserveerde dagen niet meer terug betaald. Indien men annuleert met een doktersbriefje, moet deze binnen de 7 dagen afgegeven worden op of gemaild worden naar de jeugddienst. Indien er nog openstaande rekeningen zijn, kunnen ouders niet inschrijven voor de betreffende vakantie en dienen bijgevolg eerst hun rekening te vereffenen.

Hulp nodig bij je inschrijving? Op 1 juni tussen 17.00 u. en 19.00 u. kunnen ouders terecht op de jeugddienst.  Adres: Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke.

Locatie

De tienerwerking vindt plaats in jeugdhuis de Paravang, Westendelaan 38 in Middelkerke (jeugdcentrum). 

Openingsuren

09.00 u. tot 16.45 u. 

Om 08.45 u. gaan de deuren open, om 09.00 u. stipt begint de tienerwerking. 

Busvervoer

U dient zelf vervoer te voorzien naar en van de locatie van de tienerwerking.

Aantal jongeren

Max. 20 jongeren per dag.

Dagprijs

€ 6 per dag.

Voor sommige activiteiten wordt bovenop de dagprijs van € 6 een meerprijs gevraagd van € 5 of € 10, met een maximum van € 10 per week.

Voor de tweedaagse met overnachting op 26 en 27 augustus wordt bovenop de dagprijs een meersprijs gevraagd van € 15.

De betaling van deelname aan de tienerwerking gebeurt via facturatie. Er wordt een factuur opgemaakt na juli en augustus.

Let op: er kan slechts ingeschreven worden voor de tienerwerking indien alle voorgaande facturen bij de speelpleinwerking of tienerwerking reeds betaald werden. 

Meebrengen

Je lunchpakket (uitgezonderd op dagen dat een kookactiviteit is gepland of indien je niet kiest voor een warme maaltijd).

Activiteiten

De activiteiten worden begeleid door 2 of 3 gebrevetteerde animatoren. Alle praktische informatie inzake activiteiten wordt op voorhand per mail verstuurd.

Tijdens de week kunnen volgende themadagen aan bod komen:

 • speldag: spelletjes en spelen op maat van tieners;
 • creadag: jongeren wordt de kans geboden hun creativiteit bot te vieren (knutselen, workshops, koken,…);
 • keuzedag: de jongeren en de moni's krijgen de vrijheid om een dagdeel zelf in te vullen;
 • sportdag: wekelijks zwemmen en/of een sportactiviteit al dan niet in samenwerking met de sportdienst;
 • uitstapdag: jongeren doen een activiteit op verplaatsing.    

Sociaal tarief 

Een sociaal tarief wordt toegekend voor:

 • opvang van een kind dat gerechtigd is op de voorkeurregeling in de ziekteverzekering;
 • opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van toelating tot collectieve schuldenregeling voor personen zonder budgetbeheer gekoppeld aan de collectieve schuldenregeling;
 • opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van het OCMW;
 • dat ze leefloon genieten maar nog niet in aanmerking komen voor OMNIO-statuut;
 • dat het gezin in budgetbeheer/budgetbeheer gekoppeld aan een collectieve schuldenregeling is.

Dit sociaal tarief bedraagt 50 % van de ouderbijdrage en dient door de ouder zelf aangevraagd te worden aan de jeugddienst. Het sociaal tarief moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

Fiscale attesten

De gemeentelijke jeugddienst levert fiscale attesten voor kinderen tot 14 jaar die hebben deelgenomen aan de speelplein- of tienerwerking. Deze attesten worden via mail of per post naar de ouders verstuurd in de loop van de maand maart. Op het attest worden de effectief betaalde bijdragen vermeld. 

Regelgeving

Bij inschrijving dient iedere ouder zich akkoord te verklaren met het huishoudelijk reglement

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke