Tips voor gastgezinnen

Veel mensen zijn bereid om een Oekraïnse vluchteling op te vangen bij hen thuis.

Uiteraard is dit niet altijd zo eenvoudig: ze zijn weggevlucht van een oorlog, leven in onzekerheid, er is een taalbarrière, ...  Lokale besturen kunnen gastgezinnen daarin ondersteunen.

De volgende documenten kunnen daarbij helpen:

Vlaamse vereniging voor steden en gemeenten (VVSG)

De VVSG stelde een lijst op met 10 tips voor gastgezinnen.

De VVSG biedt ook verschillende steekkaarten om te communiceren aan. Met simpele pictogrammen kan iemand duidelijk maken hoe ze zich voelen, wat ze nodig hebben of welke kledijbehoeften ze nodig hebben.

Indien Oekraïnse vluchtelingen zelf hun weg willen zoeken of autonomer in België zich willen redden, is er een app beschikbaar om hen te helpen.

Heb je nog vragen en wens je die telefonisch te stellen? Contacteer de infolijn van de VVSG.

Rode Kruis

Het rode kruis maakte een overzicht hoe je moet omgaan met psychische problemen bij vluchtelingen.

Agentschap inburgering en integratie

Het Agentschap inburgering en integratie biedt online infosessies voor Oekraïnse vluchtelingen aan. Zo leren ze beknopt hoe hun nieuwe, veilige omgeving werkt, wat hun rechten zijn, hoe ze medische hulp of onderwijs kunnen krijgen.