Uitvaart (tussenkomst)

Omschrijving

Cliënten van het OCMW kunnen een tussenkomst krijgen in kosten van de uitvaart.

Voorwaarden

  • de cliënt was ingeschreven in het bevolkingsregister/ vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en verbleef er effectief
  • de overledene  is gekend als cliënt bij het OCMW van Middelkerke
  • de erfgenamen kunnen de kost van een begrafenis niet dragen

Aanvragen

Waar?

OCMW Middelkerke - Sociale dienst

Hoe?

Je neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.

Bedrag?

Je ontvangt een tussenkomst van 1000 euro voor een begrafenis, tot max 1350 euro bij een crematie. 

De terugvorderingsmodaliteiten behoren tot de bevoegdheid van het bijzonder comité van de sociale dienst

Meebrengen

Identiteitskaart
Overlijdensakte