Veiligheidsdossier

De veiligheidsdiensten en de dienst noodplanning van de gemeente maken van elk evenement een risicoanalyse. Als daaruit blijkt dat er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor je evenement, zal het gemeentebestuur je vragen om een veiligheidsdossier op te maken en toe te lichten op een coördinatievergadering. Tijdens dat overleg wordt het evenement geëvalueerd en worden in samenspraak met alle betrokkenen eventuele extra maatregelen vastgelegd.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke