Voederpas - aanvraag

Aanvragen

Afspraken

Als u een voederpas aanvraagt, verklaart u zich akkoord met volgende zaken:

  • U heeft steeds uw voederpas en identiteitskaart bij als u de zwerfkatten voedert. Op vraag toont u die aan de Politie, de Gemeenschapswacht of een gemachtigde ambtenaar.
  • U voedert enkel zwerfkatten.
  • U geeft de zwerfkatten enkel licht verteerbaar voedsel. Dit wil zeggen dat u geen karkassen, voedselresten, visgraten, slachtafval … geeft.
  • Het voedsel mag alleen worden aangeboden in hygiënische bakjes die dagelijks verwijderd en afgewassen worden.
  • Het voederen van zwerfkatten mag alleen gebeuren tussen 07.00u en 19.00u.
  • U voedert de zwerfkatten zoveel mogelijk op vaste plekken en tijdstippen. U doet dat enkel op de plaatsen die u met de voederpas zijn toegewezen.
  • U meldt nieuwe zwerfkatten aan dierenwelzijn@middelkerke.be
  • De voederpas wordt afgeleverd door de burgemeester op naam en is niet overdraagbaar.

Geldigheidsduur

Na ontvangst van uw aanvraag wordt u een voederpas toegestuurd. Vanaf dat moment kan u de zwerfkatten beginnen voederen.

De voederpas blijft maximum 2 jaar geldig en kan telkens worden verlengd voor eenzelfde duur.

Privacy

De Adviesraad Dierenwelzijn hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens die de Adviesraad Dierenwelzijn van u ontvangt, via e-mail, invulformulier of andere, verwerken we voor het verstrekken van informatie en diensten die betrekking heeft tot dierenwelzijn. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor directmarketingdoeleinden gebruikt. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand. Adviesraad Dierenwelzijn zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het vermelde doel.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te verwijderen. Dit kan op eenvoudig verzoek via e-mail naar dierenwelzijn@middelkerke.be of via brief naar:
Dienst Dierenwelzijn
t.a.v. Wendy Vandenberghe
Spermaliestraat 1

Voederpas aanvragen

Je kan de voederpas voor maximum 3 locaties aanvragen
Ik ga akkoord met de voorwaarden