Projectsubsidie

Omschrijving

Iedere persoon gedomicilieerd in Middelkerke kan mits een aantal voorwaarden een projectsubsidie aanvragen voor culturele activiteiten.

Werkwijze

Hoe aanvragen en verkrijgen?

Twee maanden voor de start van de activiteit moet een volledig ingevuld aanvraagformulier ingediend zijn bij de cultuurdienst. De aanvraag wordt beoordeeld door de cultuurdienst en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad. Indien je subsidieaanvraag € 1000 overstijgt geeft de cultuurraad ook advies. Na de activiteit dient een evaluatieverslag ingevuld te worden met een bewijs van de verwezenlijking van het project en een financieel verslag. Dit verslag moet ten laatste 3 maanden na de activiteit bij de cultuurdienst zijn.

Uitbetaling?

De uitbetaling van de projectsubsidie gebeurt na ontvangst van het evaluatie- en finacieel verslag van het project, ten laatste 3 maanden na afloop van het project.

Waar?

Alle informatie en formulieren zijn verkrijgbaar bij de cultuurdienst Middelkerke.

Bijzonderheden

  • het project is een open (= voor iedereen toegankelijk onder dezelfde voorwaarden) culturele activiteit zonder commerciële doeleinden op het grondgebied van de gemeente Middelkerke
  •  het project is geen jubileum
  •  het project wordt niet gesubsidieerd door een andere gemeentelijke instantie
  •  het project kan nauwelijks of niet gerealiseerd worden zonder subsidies
  •  het promotiemateriaal van het project staat het logo ‘in samenwerking met de gemeente Middelkerke’ – verkrijgbaar bij de cultuurdienst
  •  het project valt niet binnen de reguliere werking van een vereniging (niet opgegeven als activiteit bij de werkingssubsidies)
  •  het daartoe bestemde aanvraagformulier wordt ingevuld en de aanvraag wordt ten laatste 2 maanden voor de start van het project bij de cultuurdienst ingediend. Bij het indienen, ontvangt men een ontvangstbewijs.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke