Werkingssubsidie

Omschrijving

Enkel erkende Middelkerkse verenigingen komen in aanmerking voor een werkingssubsidie voor het organiseren van culturele activiteiten. De werkingssubsidies worden vastgelegd naargelang het beschikbare budget. De werkingssubsidies worden verdeeld onder de erkende verenigingen van Middelkerke

Werkwijze

Hoe aanvragen en verkrijgen?

Om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie moet de vereniging erkend zijn en minimum twee activiteiten per jaar organiseren. Via het invullen van het aanvraagformulier voor werkingssubsidies en aan de hand van het puntensysteem vastgelegd in het subsidiereglement wordt de werkingssubsidie bepaald.

Wat meebrengen?

Een ingevulde activiteitenkalender en een bewijs van de georganiseerde activiteiten (folders, affiches, uitnodigingen...).

Waar?

Alle informatie en formulieren zijn verkrijgbaar bij de cultuurdienst Middelkerke.

Bijzonderheden

De werkingssubsidies worden verdeeld onder de socioculturele verenigingen van Middelkerke die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen,
  • minimum 2 activiteiten per jaar organiseren,
  • aangesloten zijn bij de cultuurraad,
  • geen subsidies ontvangen via een andere Middelkerkse adviesraad of gemeentelijke vzw,
  • geen ‘onderafdeling’ zijn van een andere Middelkerkse vereniging (= geen zelfde bestuur hebben),
  • geen politieke partij zijn,
  • een postbank- of rekeningnummer op naam van de vereniging hebben,
  • een werkingssubsidie voor het voorbije kalenderjaar hebben aangevraagd (d.m.v. het daartoe bestemde aanvraagformulier in te vullen) en de aanvraag uiterlijk voor 1 april van het daaropvolgende jaar bij de cultuurdienst hebben ingediend. De vereniging ontvangt bij het indienen een ontvangstbewijs.