Tienerwerking

Ben je te oud voor de speelpleinwerking en te jong om alleen met vrienden op stap te gaan,  dan is de tienerwerking beslist iets voor jou! Twee coole animatoren bezorgen je een wilde vakantie en een programma met games, koken, workshops, uitstappen, pretparken, zwemmen en andere (outdoor)activiteiten.

Paasvakantie 2023

Leeftijdscategorie

Geboortejaren 2008 t.e.m. 2011

Inschrijven

Schrijf je tiener in via https://inschrijvingen.middelkerke.be  

De inschrijvingen starten op donderdag 16 maart 2023 om 17.00 u. en lopen telkens tot donderdag 12.00 u. voorafgaand aan de betreffende vakantieweek. Tot dan kunnen ouders zelf inschrijven en annuleren.

Na de deadline is annuleren niet meer mogelijk zonder doktersbriefje en worden de gereserveerde dagen niet meer terug betaald. Indien men annuleert met een doktersbriefje, moet deze binnen de 7 dagen afgegeven worden op of gemaild worden naar de jeugddienst. Indien er nog openstaande rekeningen zijn, kunnen ouders niet inschrijven voor de betreffende vakantie en dienen bijgevolg eerst hun rekening te vereffenen.

Hulp nodig bij je inschrijving? Op donderdag 16 maart 2023 tussen 17.00 u. en 18.30 u. kunnen ouders terecht op de jeugddienst.  Adres: Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke.

Locatie

De tienerwerking vindt plaats in jeugdhuis de Paravang, Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke

Openingsuren

09.00 u. tot 16.45 u. 

Om 08.45 u. gaan de deuren open, om 09.00 u. stipt begint de tienerwerking. 

Busvervoer

U dient zelf vervoer te voorzien naar en van de locatie van de tienerwerking.

Aantal jongeren

Max. 20 jongeren per dag.

Dagprijs

€ 6 per dag.

Voor sommige activiteiten wordt bovenop de dagprijs van € 6 een meerprijs gevraagd van € 5 of € 10, met een maximum van € 10 per week.

De betaling van deelname aan de tienerwerking gebeurt via facturatie. Er wordt een factuur opgemaakt na de paasvakantie.

Let op: er kan slechts ingeschreven worden voor de tienerwerking indien alle voorgaande facturen bij de speelpleinwerking of tienerwerking reeds betaald werden. 

Meebrengen

Je lunchpakket (uitgezonderd op dagen dat een kookactiviteit is gepland of indien je kiest voor een warme maaltijd).

Activiteiten

De activiteiten worden begeleid door 2 gebrevetteerde animatoren. Alle praktische afspraken inzake activiteiten worden op voorhand per mail verstuurd.

Tijdens de week kunnen volgende themadagen aan bod komen:

  • speldag: spelletjes en spelen op maat van tieners;
  • creadag: jongeren wordt de kans geboden hun creativiteit bot te vieren (knutselen, workshops, koken,…);
  • keuzedag: de jongeren en de moni's krijgen de vrijheid om een dagdeel zelf in te vullen;
  • sportdag: wekelijks zwemmen en/of een sportactiviteit al dan niet in samenwerking met de sportdienst;
  • uitstapdag: jongeren doen een activiteit op verplaatsing.    

Sociaal tarief 

Een sociaal tarief wordt toegekend voor:

  • opvang van een kind dat gerechtigd is op de voorkeurregeling in de ziekteverzekering;
  • opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van toelating tot collectieve schuldenregeling voor personen zonder budgetbeheer gekoppeld aan de collectieve schuldenregeling;
  • opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van het OCMW;
  • dat ze leefloon genieten maar nog niet in aanmerking komen voor OMNIO-statuut;
  • dat het gezin in budgetbeheer/budgetbeheer gekoppeld aan een collectieve schuldenregeling is.

Dit sociaal tarief bedraagt 50 % van de ouderbijdrage en dient door de ouder zelf aangevraagd te worden aan de jeugddienst. Het sociaal tarief moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

Fiscale attesten

De gemeentelijke jeugddienst levert fiscale attesten voor kinderen tot 14 jaar die hebben deelgenomen aan de speelplein- of tienerwerking. Deze attesten worden via mail of per post naar de ouders verstuurd in de loop van de maand maart. Op het attest worden de effectief betaalde bijdragen vermeld. 

Regelgeving

Bij inschrijving dient iedere ouder zich akkoord te verklaren met het huishoudelijk reglement