Geen tijdsopname en volgen wegcode

De CityTrail@Middelkerke is geen wedstrijd, dus wordt er ook geen tijdsopname voorzien.

Op bepaalde plaatsen staan seingevers om de doorstroom vlot en veilig te laten verlopen, maar er wordt wel nadrukkelijk gevraagd om de wegcode te volgen!