Voorwaarden voor vrijwilligers

Een vrijwilliger van de gemeente en/of het OCMW is elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht voor activiteiten waarbij
een gemeentelijke, of OCMW-dienst, organisator is.

Leeftijd

Je kan vrijwilliger worden in het jaar dat je 16 wordt.

Bijzondere voorwaarden voor ...

Wie RVA ontvangt

Iedereen die een uitkering ontvangt van de RVA (zelfs indien bijpassing of aanvulling) moet het vrijwilligerswerk schriftelijk melden aan de RVA.

De RVA kan beperkingen of het vrijwilligerswerk weigeren.

Meer info: www.vrijwilligerswerk.be.

Wie een uitkering van het ziekenfonds ontvangt, of arbeidsongeschikt is

Iedereen die een uitkering ontvangt van het ziekenfonds en vrijwilligerswerk wil verrichten, moet voorafgaand een schriftelijke aanvraag doen bij de adviserend geneesheer.

De adviserend geneesheer beoordeelt of het vrijwilligerswerk verenigbaar is met de algemene gezondheidstoestand van de kandidaat vrijwilliger.

Wie een leefloon ontvangt

Iedereen die een leefloon ontvangt en vrijwilligerswerk wil verrichten, moet aan zijn dossierbeheerder bij het OCMW melden dat hij vrijwilligerswerk zal doen.

Wie ambtenaar is

Een ambtenaar kan vrijwilligerswerk uitvoeren voor de gemeente en/of het OCMW van Middelkerke.

Een ambtenaar mag als vrijwilliger enkel die taken verrichten die :

  • grondig en essentieel verschillen van de taken die men als werknemer uitvoert
  • niet voor de dienst zijn waarin de ambtenaar is tewerkgesteld.

Dit vrijwilligerswerk kan vergoed worden. De ambtenaar vraagt hiervoor toestemming aan zijn algemeen directeur.

Wie met minderjarigen werkt

Om activiteiten met minderjarigen te begeleiden, wordt aan de vrijwilliger gevraagd om een uittreksel uit het strafregister, met name het model 596.2,
voor te leggen.

Indien de vrijwilliger gedomicilieerd is in Middelkerke kan hij volmacht geven, dan vragen wij direct formulier 596.2 aan.

Wie niet gedomicilieerd is in Middelkerke dient zelf een model 596.2 te bezorgen aan de teamverantwoordelijke vrijwilligers (vrijwilligers@middelkerke.be).