Uittreksel strafregister

Wat?

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarop eventuele strafrechtelijke veroordelingen vermeld worden.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere ‘getuigschrift van goed zedelijk gedrag’.

Er zijn drie modellen:

Model 595 (algemeen model)

Standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden.

Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten)

Getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald worden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen, etc.).

Model 596.2 (minderjarigenmodel)

Is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, onderwijs, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Digitaal aanvragen

Voor jezelf:

Als je in België woont, moet je een uittreksel uit het strafregister aanvragen in de gemeente waar je ingeschreven bent:

Geen computer bij de hand?

  • Aan het loket burgerzaken: neem je identiteitskaart mee

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat we het correcte model kunnen afleveren.

Aanvraag voor een andere persoon:

Bij de dienst burgerzaken kan je ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

  • Een andere inwoner: mits je een handgeschreven volmacht hebt van die burger en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
  • Een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had: enkel als je bloedverwant bent van de overledene

Speciale gevallen:

Wie niet meer in België woont of verblijft, maar wel nog ingeschreven staat in een gemeente, moet

zich wenden tot de gemeente van zijn laatste woon- of verblijfplaats.

De volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de Dienst

  • Centraal Strafregister van de FOD Justitie:
  • Als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België
  • Rechtspersonen (vennootschappen, VZw’s): een persoon gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kan het uittreksel aanvragen
  • Diplomaten
  • Gemachtigde administratieve instanties betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het centraal strafregister
  • Gerechtelijke overheden, gelet op de toepassing CJCS

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel, vind je op de website van FOD justitie.

Kostprijs

Gratis