Akte van geboorte

Wat

De akte van geboorte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte door de ambtenaar burgerlijke stand van de geboorteplaats.

In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon:

 • de geboortedatum
 • de geboorteplaats
 • het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind
 • Eventueel de verklaring van naamskeuze door de ouders
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder, en van de vader of de meemoeder, indien hun afstamming vaststaat
 • eventueel, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de moeder, vader of de meemoeder.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de geboorteakte aanvragen:

Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
Een uittreksel vermeldt enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van geboorte is dit beperkt tot:

 • jijzelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • jouw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Hoe aanvragen

 • via het e-loket
 • via de toepassing ‘MijnDossier’ van FOD Binnenlandse zaken (enkel voor akten opgemaakt na 31 maart 2019)

Geen computer bij de hand?

 • aan het loket burgerzaken

Wat meebrengen

Als je het document zelf ophaalt: je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
jouw eigen identiteitskaart