Akte van huwelijk

Wat

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt opgemaakt in de gemeente waar je in het huwelijk treedt.

De akte van huwelijk vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten
 • de datum van het huwelijk
 • de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen:

Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
Een uittreksel vermeldt enkel de actuele gegevens van de akte. Op een uittreksel is enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Afgifte is beperkt:

 • jijzelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • jouw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Digitaal aanvragen

Geen computer bij de hand?

 • aan het loket

Wat meebrengen

Als je het document zelf ophaalt: jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning
Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene
 • een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart

Kostprijs

Kosteloos

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke