Huwelijk

In welke gemeente kan je huwen? 

Je kan huwen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten zijn of haar inschrijving heeft in het bevolkingsregister.

Belgen die in het buitenland verblijven en die niet zijn ingeschreven in een Belgische gemeente kunnen huwen in de gemeente van de laatste inschrijving, of in de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad zijn inschrijving heeft, op datum van de opmaak van de akte, of van de geboorteplaats van één van de aanstaande echtgenoten.

Wanneer kan je huwen?

Alle werkdagen tussen 09.00 en 11.30 u. en tussen 13.00 en 16.00 u.
Op zaterdagvoormiddag tussen 09.00 en 11.30 u.
Opgelet: op zaterdagnamiddag, op zondagen en feestdagen worden er géén huwelijken voltrokken.

Wanneer kan ik een huwelijksdatum reserveren? 

Je huwelijksdatum mag je 6 maand vooraf reserveren. Hiervoor kom je ofwel persoonlijk naar de dienst Burgerlijke Stand, ofwel reserveer je deze telefonisch. Voor de reservering van je huwelijksdatum moet je geen documenten voorleggen. Voor elk huwelijk wordt een halfuur voorzien.

Hoe gebeurt de huwelijksaangifte?

De huwelijksaangifte, of de in de volksmond genoemde ondertrouw, is iets totaal anders dan het reserveren van een huwelijksdatum. Het gaat hier om een verklaring van twee toekomstige echtgenoten die in het huwelijk willen treden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van Middelkerke.

Deze huwelijksaangifte is verplicht en moet minimum 14 dagen en maximum 6 maanden voor het huwelijk gebeuren.

Voor de huwelijksaangifte moeten de nodige documenten verzameld worden. De dienst Burgerlijke stand zal alle documenten, die kunnen bekomen worden bij Belgische instanties, zelf verzamelen. Er zal meegedeeld worden welke documenten je eventueel zelf moet bezorgen. Bijvoorbeeld geboorteakten uit het buitenland of documenten afgeleverd door consulaten en ambassades.

Wanneer het dossier volledig is, worden betrokkenen uitgenodigd voor de ondertekening van de akte van huwelijksaangifte. Hiervoor komen ze samen langs.

Wat meebrengen?

  • Je identiteitskaart.
  • De identiteitsgegevens van de getuigen (je kan kiezen: van 0 tot 4 getuigen)
  • Adres na huwelijk.

Kostprijs? 

In Middelkerke is dit gratis.

Huwelijkscontract? 

Of men al dan niet een huwelijkscontract moet aangaan, hangt af van de gezinssituatie en of men al dan niet een eigendom bezit. Indien er ter zake meer informatie wordt gewenst, is het raadzaam een notaris te raadplegen. Indien men een huwelijkscontract aangaat, zal de notaris hiervan een attest bezorgen. Dit attest moet niet meer afgeleverd worden bij de dienst burgerzaken.

Receptie na huwelijk

Middelkerke heeft het geluk om op het grondgebied drie biermakers te hebben. Jus de Mer, Dunekeun en Braven Apostel worden naast frisdrank en water aangeboden voor een feestelijke ‘proost’.

Vaak zijn er meer huwelijken op een dag, daarom wordt het aanbod beperkt tot één drankje per persoon voor een maximaal aantal aanwezigen.

Als je een afspraak maakt voor je huwelijk, geef dan ook mee hoeveel mensen je verwacht op de ceremonie. Deze drink is een gratis service bij het wettelijke huwelijk.