Attest van leven

Wat

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document wordt je soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat.

Zo hoef je je bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Wie kan het aanvragen

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • jijzelf
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Digitaal aanvragen

Geen computer bij de hand?

  • aan het loket van de dienst Burgerzaken

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt: jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je eigen identiteitskaart

Kostprijs

Gratis

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke