Attest van nationaliteit

Wat

Het attest van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent. Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Wie kan het aanvragen

  • je hebt de Belgische nationaliteit
  • je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jouzelf aanvragen:

  • jijzelf
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Digitaal aanvragen

Geen computer bij de hand?

  • aan het loket burgerzaken in het MAC

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt: je eigen identiteitskaart

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart

Kostprijs

Gratis