Identiteitsbewijs niet-Belgisch kind

Wat?

Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in België, kan het een identiteitsbewijs aanvragen. Het identiteitsbewijs vermeldt naast de identiteitsgegevens en de afstamming, ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood.

Geldigheid

Het identiteitsbewijs is maximum 2 jaar geldig of tot de leeftijd van 12 jaar.

De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag deze van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Het identiteitsbewijs vervalt:

  • na verloop van de geldigheidsduur
  • bij verandering van verblijfplaats of adres
  • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit
  • vanaf 12 jaar

Voorwaarden

Dit identiteitsbewijs wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

De pasfoto die je meebrengt moet recent zijn (maximum 6 maanden oud) en voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

Als ouder(s) of de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, vraag je het identiteitsbewijs aan bij je gemeente. Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet het kind ook aanwezig zijn voor een vergelijking met de foto.

Kostprijs

€ 2,50

Regelgeving

Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (B.S. 20 december 1996)

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke