Identiteitskaart kind (kids Eid)

Kostprijs

 • Normale procedure: € 6,70
 • Spoedprocedure met levering in de gemeente: € 91,90
 • Spoedprocedure met afhalen in Brussel: € 134,60

Wat?

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

 • bevat alle identiteitsgegevens van je kind én zijn of haar foto
 • ook de namen van de ouders staan erop
 • de gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland.

De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met jouw identiteitskaart naartoe kan, zonder dat je een paspoort nodig hebt.

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als je met jouw kind naar het buitenland gaat.

Je vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven.

Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn, om af te halen niet.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van een Kids-ID moet je het volgende meebrengen:

 • elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
 • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van het kind die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.

Bij het afhalen van de Kids-ID moet je het volgende meebrengen:

 • de brief die je thuis kreeg met de pin- en pukcode
 • eventueel de vorige Kids-ID

Voorwaarden

Als je een Kids-ID wilt aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
 • je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen
 • de pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O) en mag max. 6 maanden oud zijn. Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Wanneer je de Kids-ID aangevraagd hebt, krijg je een pukcode en een pincode toegestuurd per post.

Geldigheidsduur

3 jaar

De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag, ook al is je kind ondertussen 12 jaar geworden. Op die leeftijd krijgt elke Belg automatisch een oproeping voor een elektronische identiteitskaart (eID).

Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een oproeping voor een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Meer info

De Kids-ID is meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument.

Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet: Vanaf zes jaar krijgen kinderen een pincode. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID. Diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar.

Het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke