Voornaamswijziging

Wat

Als je je voornaam wil wijzigen, dan moet je een schriftelijk verzoek tot voornaamswijziging indienen bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je woont. Dit gebeurt aan het loket a.d.h.v. een modelformulier.

Onder voornaamswijziging valt ook het weglaten of toevoegen van voornamen.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart

Kostprijs

Gratis

Hou er wel rekening mee dat je na de wijziging van je voornaam een nieuwe identiteitskaart zult moeten aanvragen, een nieuw rijbewijs (indien van toepassing) en een nieuwe reispas (indien van toepassing). Dit tegen de normale kostprijs.

Vervolg procedure

Na ontvangst van het verzoek voert de ambtenaar van burgerlijke stand de nodige wettelijke controles uit om na te gaan of hij mag overgaan tot het aanpassen van de voornaam d.m.v. het opmaken van een akte van voornaamswijziging.

Zo moet er o.a. gekeken worden of de gevraagde voornamen geen aanleiding geven tot verwarring en of zij de verzoeker of derden niet kunnen schaden.

De ambtenaar van burgerlijke stand heeft max. 3 maanden te rekenen vanaf de datum van het verzoek om al dan niet over te gaan tot opmaak van de akte van voornaamswijziging.

De voornaamsverandering gaat in vanaf de datum van opmaak van de akte.

Je wordt nadien door de dienst burgerzaken uitgenodigd om je identiteitskaart te vernieuwen.