Crematie

Omschrijving

De toestemming tot crematie of verbranding wordt verleend door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 
De specifieke wensen van de overledene moeten gerespecteerd worden. Deze kunnen blijken uit diverse handelingen:

  • de overledene heeft zijn/haar wens mondeling kenbaar gemaakt
  • de overledene heeft testament nagelaten
  • de overledene heeft in het bevolkingsregister laten registreren of hij/zij al dan niet voor crematie kiest. De dienst overlijdens gaat bij een overlijden na of er een wilsbeschikking inzake teraardebestelling bestaat

Indien er geen specifieke wensen van de overledene bekend zijn, beslissen in principe de langstlevende echtgeno(o)t(e), de bloedverwanten en de naaste verwanten over het soort teraardebestelling.
 
Men kan kiezen voor:

  • bijzetting van de as in het columbarium
  • begraving van de as in het urnenveld
  • uitstrooiing van de as
  • thuisbewaring van de as

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke