Oudstrijderstoelage

Omschrijving

De echtgenote of rechthebbende van een overleden oudstrijder heeft recht op een gemeentelijke toelage van 123,95 euro.

Wat moet je doen?

Binnen de 6 maanden na het overlijden richt je daarvoor een schriftelijke aanvraag tot de burgemeester, gestaafd met de nodige bewijsstukken.