Wilsbeschikking

Wat is een wilsbeschikking?

Met een wilsbeschikking kies je (vanaf 18 jaar) voor de manier waarop je later wil begraven of gecremeerd worden. Je kan ook kiezen voor een ritueel voor de uitvaartplechtigheid.

Manieren van lijkbezorging

begraving

 • crematie, gevolgd door uitstrooing van de as op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats
 • crematie, gevolgd door uittstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie, gevolgd door bijzetting van de as in een columbarium van de begraafplaats
 • crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Uitvaartplechtigheid

 • volgens de katholieke godsdienst
 • volgens de protestantse godsdienst
 • volgens de anglicaanse godsdienst
 • volgens de orthodoxe godsdienst
 • volgens de joodse godsdienst
 • volgens de islamitische godsdienst
 • volgens de vrijzinnige levensovertuiging
 • volgens de neutraal filosofische overtuiging

Hoe kan je best een wilsbeschikking bewaren?

Een wilsbeschikking, bij voorkeur zelf opgesteld, en zeker en vast gedag- en gehandtekend, kan thuis bewaard worden. Om discussies te vermijden is het raadzaam een kopie van je identiteitsbewijs bij de verklaring te voegen. Het biedt echter meer garantie wanneer je wilsbeschikking wordt geregistreerd in het gemeentelijk bevolkingsregister.

Kan je een wilsbeschikking wijzigen of intrekken?

Wanneer je een wilsbeschikking wenst te wijzigen of wenst in te trekken, dien je hiertoe een verklaring af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats. Er wordt steeds rekening gehouden met de laatste wijziging.