Wilsverklaring inzake euthanasie

Wat

Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. 

Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden

Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk)
  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • niet meer bij bewustzijn is
  • en deze toestand onomkeerbaar is

Procedure

Je kunt het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de dienst burgerzaken.  

De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Je kunt in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen. Als je dit wilt, kun je de wilsverklaring ook laten registreren bij jouw gemeentebestuur, maar dit is niet verplicht.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

Geldigheid

  • Wilsverklaringen opgesteld voor 2 april 2020: beperkt geldig voor 5 jaar (vanaf de datum van de verklaring). Indien je wil verlengen, moet je opnieuw naar de dienst burgerzaken. De verlenging gebeurt dus niet automatisch.
  • Wilsverklaringen opgesteld vanaf 2 april 2020: onbeperkt geldig. Je kan wel altijd je verklaring intrekken moest je dat willen.

Wat meebrengen

Meer info

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid vind je meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.