Naturalisatie

Voorwaarden

Om de naturalisatie te kunnen aanvragen, moet de belanghebbende:

  1. de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
  2. wettelijk verblijven in België;
  3. en aan België buitengewone verdiensten hebben bewezen of kunnen bewijzen op het wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak en daardoor een bijzondere bijdrage kunnen leveren voor de internationale uitstraling van België;
  4. en met redenen omkleden waarom het voor hem/haar zo goed als onmogelijk is om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door het af te leggen van een nationaliteitsverklaring overeenkomstig artikel 12bis.

Indien je als niet-Belg denkt in aanmerking te komen en meer info wenst: gelieve contact op te nemen met de dienst burgerzaken via telefoon of via burgerzaken@middelkerke.be

Indien nodig wordt er vervolgens een afspraak gemaakt om aan het loket te komen.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke