Naturalisatie

Voorwaarden

Om de naturalisatie te kunnen aanvragen, moet de belanghebbende:
1° de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
2° wettelijk verblijven in België;
3° en aan België buitengewone verdiensten hebben bewezen of kunnen bewijzen op het wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak en daardoor een bijzondere bijdrage kunnen leveren voor de internationale uitstraling van België;
4° en met redenen omkleden waarom het voor hem zo goed als onmogelijk is om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door het af te leggen van een nationaliteitsverklaring overeenkomstig artikel 12bis.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke